Công văn 1000/TTg-KNTN

Công văn số 1000/TTg-KNTN về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1000/TTg-KNTN thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1000/TTg-KNTN
V/v thực hiện kiến nghị giám sát của UBTVQH về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo  

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ (văn bản số 1163/BC-TTCP ngày 4/6/2009) về kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo số 159/BC-UBTVQH12 ngày 16/10/2008) đối với Chính phủ qua công tác giám sát việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Giao Thanh tra Chính phủ:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan tiến hành tổng kết toàn diện việc thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan quy định về khiếu nại, tố cáo làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật khiếu nại, tố cáo và đổi mới cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính nhằm bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan tổng kết, đánh giá việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, kiến nghị các biện pháp, giải pháp tổng thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự công cộng, quyền tự do, dân chủ của công dân.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu những vấn đề quy định trong luật, nhưng chưa được hướng dẫn thi hành đầy đủ và những quy định trong một số Nghị định của Chính phủ chưa phù hợp với Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Đất đai, kiến nghị hướng giải quyết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp, khả thi của hệ thống pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Pháp luật của QH;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH;
- Ban Dân nguyện của UBTVQH;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: NC, TH, PL, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

Thuộc tính Công văn 1000/TTg-KNTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1000/TTg-KNTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2009
Ngày hiệu lực19/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1000/TTg-KNTN thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1000/TTg-KNTN thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1000/TTg-KNTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrương Vĩnh Trọng
        Ngày ban hành19/06/2009
        Ngày hiệu lực19/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1000/TTg-KNTN thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1000/TTg-KNTN thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo

           • 19/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực