Công văn 1000/VPCP-KGVX

Công văn 1000/VPCP-KGVX về đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1000/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1000/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (công văn số 913/UBND-VX ngày 29 tháng 9 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8806/BKH-LĐVX ngày 16 tháng 11 năm 2009), của Bộ Tài chính (công văn số 16991/BTC-ĐT ngày 2 tháng 12 năm 2009) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4049/BVHTTDL-DSVH ngày 20 tháng 11 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lập dự án, trong đó tập trung vào những hạng mục di tích gốc, thực hiện việc thẩm định theo quy định trước khi phê duyệt theo thẩm quyền.

- Về nguồn vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm việc với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xác định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương; căn cứ khả năng cân đối vốn của địa phương và khả năng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp, bảo đảm tính khả thi của dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1000/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1000/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2010
Ngày hiệu lực11/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1000/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1000/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1000/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành11/02/2010
        Ngày hiệu lực11/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1000/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1000/VPCP-KGVX đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn

              • 11/02/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/02/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực