Công văn 1000/VTLTNN-NVTW

Công văn 1000/VTLTNN-NVTW năm 2015 hướng dẫn trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1000/VTLTNN-NVTW trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính 2015


BNỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/VTLTNN-NVTW
V/v hướng dẫn trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn s13646/BTC-VP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc đề nghị hướng dẫn chi tiết trình bày thể thức văn bản, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có ý kiến như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn ththức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính quy định chức vụ của người ký văn bản:

“Chức vụ ghi trên văn bản là chức vụ lãnh đạo chính thức của người ký văn bản trong cơ quan, tổ chức; chỉ ghi chức vụ như Bộ trưởng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm), Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám đốc, Q. Giám đốc (Quyền Giám đốc) v.v..., không ghi những chức vụ mà Nhà nước không quy định như: cấp phó thường trực, cấp phó phụ trách, v.v...; không ghi lại tên cơ quan, tổ chức, trừ các văn bản liên tịch, văn bản do hai hay nhiều cơ quan, tổ chức ban hành”.

Như vậy, một số cơ quan thuộc ngành Tài chính ghi lại tên cơ quan, tổ chức sau chức vụ của người ký trong văn bản hành chính (như: Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cà Mau) là không đúng quy định của Thông số 01/2011/TT-BNV.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NVTW (02).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1000/VTLTNN-NVTW

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1000/VTLTNN-NVTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2015
Ngày hiệu lực13/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1000/VTLTNN-NVTW

Lược đồ Công văn 1000/VTLTNN-NVTW trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1000/VTLTNN-NVTW trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1000/VTLTNN-NVTW
        Cơ quan ban hànhCục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
        Người kýĐỗ Văn Thuận
        Ngày ban hành13/10/2015
        Ngày hiệu lực13/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1000/VTLTNN-NVTW trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1000/VTLTNN-NVTW trình bày chức vụ của người ký tên văn bản hành chính 2015

             • 13/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực