Công văn 1001/TCT-THTK

Công văn số 1001/TCT-THTK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn kê khai đăng ký thuế đối với các văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức năng kinh doanh

Nội dung toàn văn Công văn 1001/TCT-THTK hướng dẫn kê khai đăng ký thuế văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1001/TCT-THTK
V/v: Giải đáp vướng mắc trong cấp mã số thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Long An 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 554/CT.TTTH ngày 17/2/2006 của Cục thuế Long An đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn kê khai đăng ký thuế đối với các văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức năng kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về cấp mã số thuế:

Theo quy định tại Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn tại phần I, Mục 4, Khoản 4.2. Mã số thuế 13 số được cấp cho:

“- Các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế (trừ các Chi nhánh của Công ty nước ngoài mà trụ sở chính của Công ty đặt tại nước ngoài);

- Doanh nghiệp thành viên hoạch toán phụ thuộc các Tổng công ty;

- Nhà thầu tham gia hợp đồng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí (trừ nhà thầu Điều hành hợp đồng); nhà thầu, nhà thầu phụ không trực tiếp nộp thuế với cơ quan Thuế.

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng công ty; trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nộp thuế.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân, chủ hộ kinh doanh có các cơ sở, cửa hàng kinh doanh đóng tại các địa bàn quận, huyện, thị xã hoặc tỉnh khác nhau thì ngoài mã số thuế chính 10 số còn được cấp các mã số thuế 13 số để kê khai nộp thuế cho các cơ sở, cửa hàng kinh doanh với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế cơ sở, cửa hàng này.

- Xã viên hợp tác xã, các cá nhân, nhóm cá nhân thuộc các tổ chức kinh tế kinh doanh theo phương thức nhận khoán, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế”.

Như vậy cả kho hàng trực thuộc và văn phòng đại diện không có hoạt động kinh doanh thì không thuộc diện được cấp mã số thuế.

2. Về thủ tục kê khai đăng ký thuế:

Đối với kho hàng trực thuộc và các văn phòng đại diện đề nghị Cục thuế kê khai theo hướng dẫn kê khai mẫu số 01-ĐK-TCT Mục 19 - thông tin liên quan của Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính.

“Kho hàng trực thuộc: kho hàng do doanh nghiệp trực tiếp quản lý, không có chức năng kinh doanh. Nếu có thì đánh dấu X vào ô Có kho hoàng trực thuộc, sau đó phải kê khai rõ vào phần Bản kê các kho hàng trực thuộc.

Văn phòng đại diện…: Các văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp không có chức năng kinh doanh: Nếu có thì đánh dấu X vào ô Có văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, sau đó phải kê khai rõ vào phần Bản kê các văn phòng đại diện, giao dịch… Riêng các Văn phòng đại diện, giao dịch, đơn vị sự nghiệp có phát sinh nộp thuế phải kê khai vào Bản kê các đơn vị trực thuộc”.

Đề nghị Cục thuế thực hiện theo đúng quy định về đăng ký thuế tại Thông tư số 10/2006/TT-BTC./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, THTK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Đình Vu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1001/TCT-THTK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1001/TCT-THTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2006
Ngày hiệu lực20/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1001/TCT-THTK hướng dẫn kê khai đăng ký thuế văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1001/TCT-THTK hướng dẫn kê khai đăng ký thuế văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1001/TCT-THTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đình Vu
        Ngày ban hành20/03/2006
        Ngày hiệu lực20/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1001/TCT-THTK hướng dẫn kê khai đăng ký thuế văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1001/TCT-THTK hướng dẫn kê khai đăng ký thuế văn phòng đại diện và kho hàng trực thuộc không có chức

             • 20/03/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/03/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực