Công văn 10015/TCHQ-GSQL

Công văn 10015/TCHQ-GSQL năm 2014 chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10015/TCHQ-GSQL 2014 chấn chỉnh thực hiện thủ tục hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10015/TCHQ-GSQL
V/v chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của doanh nghiệp tại cuộc họp giữa Lãnh đạo Bộ Tài chính với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp, trong quá trình làm thủ tục hải quan vẫn có một số công chức yêu cầu xuất trình/nộp các giấy tờ, chứng từ không thuộc bộ hồ sơ hải quan như lệnh giao hàng (D/O) và việc thực hiện không thống nhất giữa các đơn vị khi in, xác nhận trên tờ khai hải quan khi thực hiện hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt đến các đơn vị trực thuộc thực hiện thống nhất như sau:

1. Về hồ sơ hải quan:

Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn, không được yêu cầu doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình chứng từ khác ngoài quy định (như lệnh giao hàng - D/O...).

2. Về việc in và xác nhận trên tờ khai hải quan điện tử, căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 17 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 và hướng dẫn tại công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

2.1. Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan không được yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tờ khai hải quan in (cơ quan hải quan đã có thông tin tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS), công chức hải quan phải đối chiếu thông tin trên hồ sơ hải quan với dữ liệu khai báo trên hệ thống để thực hiện việc kiểm tra.

2.2. In và xác nhận, đóng dấu trên tờ khai hải quan:

a. Đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành in tờ khai hải quan giao cho doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tự in tờ khai hải quan từ hệ thống (02 trang đầu của tờ khai hải quan, phần thông tin chung, không phải in đầy đủ thông tin của tờ khai) để xuất trình cho công chức bộ phận giám sát. Lưu ý, không yêu cầu công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai phải đóng dấu xác nhận trên tờ khai in.

b. Đối với tờ khai nhập khẩu được phép đưa hàng về bảo quản công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ tiến hành in phần thông tin chung tờ khai có thông tin chấp thuận cho phép đưa hàng về bảo quản tại chỉ thị của cơ quan hải quan, đóng dấu xác nhận, ký và đóng dấu theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 22/2014/TT-BTC để giao cho người khai hải quan làm tiếp các thủ tục.

3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định hiện hành về thủ tục hải quan và các hướng dẫn nêu tại điểm 1, 2 nêu trên; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của công chức hải quan nếu yêu cầu doanh nghiệp nộp, xuất trình các chứng từ ngoài quy định; xử lý, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị nếu tại đơn vị còn để xảy ra tình trạng công chức hải quan thực hiện không đúng các quy định về thủ tục hải quan, hướng dẫn tại điểm 1, 2 công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/cáo);
- VCCI (để p/hợp);
- Hiệp hội Dệt may VN (để p/hợp);
- Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản VN (để p/hợp)
- Hiệp hội VAMA(để p/hợp);
- Công ty tư vấn A&C (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10015/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10015/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10015/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 10015/TCHQ-GSQL 2014 chấn chỉnh thực hiện thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10015/TCHQ-GSQL 2014 chấn chỉnh thực hiện thủ tục hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10015/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10015/TCHQ-GSQL 2014 chấn chỉnh thực hiện thủ tục hải quan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10015/TCHQ-GSQL 2014 chấn chỉnh thực hiện thủ tục hải quan

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực