Công văn 10016/TCHQ-TXNK

Công văn 10016/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại mặt hàng dây cáp mạng Lan do Tổng cục hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10016/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng dây cáp mạng Lan 2015


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10016/TCHQ-TXNK
V/v phân loại trước mặt hàng XNK

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Kỹ thuật M.T.
(Đ/c: 55 Phan Bá Phiến, P.12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 444/2015/MTCO-TCHQ ngày 20/10/2015 của Công ty CP Thương mại Kỹ thuật M.T (Công ty) v việc phân loại mặt hàng dây cáp mạng Lan (Cat5e), Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Trường hợp Công ty đề nghị xác định mã số HS đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đề nghị Công ty áp dụng thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Cụ thể:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ xác định trước mã s:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Thương mại Kỹ thuật M.T biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10016/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10016/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2015
Ngày hiệu lực28/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10016/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng dây cáp mạng Lan 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10016/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng dây cáp mạng Lan 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10016/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành28/10/2015
        Ngày hiệu lực28/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10016/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng dây cáp mạng Lan 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10016/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng dây cáp mạng Lan 2015

            • 28/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực