Công văn 10016/VPCP-CN

Công văn 10016/VPCP-CN năm 2020 về đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10016/VPCP-CN 2020 đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào tỉnh Quảng Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10016/VPCP-CN
V/v đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án TSL2

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9480/BGTVT-CQLXD ngày 21 tháng 9 năm 2020), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7477/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 11 năm 2020), Tài chính (văn bản số 12613/BTC-ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2020) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 5702/UBND-KTN ngày 30 tháng 9 năm 2020) về việc đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào và đoạn tuyến nối cầu Cẩm Kim trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (Dự án TSL2), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục công trình của Dự án TSL2 theo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.

- Đối với đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo triển khai tổ chức thi công để hoàn thành đồng bộ với Dự án cầu Cẩm Kim theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ l
ý TTg,
TGĐ
CổngTTĐT; các Vụ: KTTH, QHQT, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10016/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10016/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2020
Ngày hiệu lực30/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(02/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10016/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 10016/VPCP-CN 2020 đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10016/VPCP-CN 2020 đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10016/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành30/11/2020
        Ngày hiệu lực30/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (02/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10016/VPCP-CN 2020 đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào tỉnh Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10016/VPCP-CN 2020 đầu tư hoàn thiện cầu Bình Đào tỉnh Quảng Nam

              • 30/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực