Công văn 10028/VPCP-KGVX

Công văn 10028/VPCP-KGVX năm 2015 về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10028/VPCP-KGVX cấp chứng chỉ hành nghề giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh Nhà nước 2015


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10028/VPCP-KGVX
V/v cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (văn bản số 1006/BC-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2015, đến Văn phòng Chính phủ ngày 18 tháng 11 năm 2015) về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước có tên gọi chưa được quy định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế căn cứ vào Điểm K, Khoản 1, Điều 41 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác) để cấp, chỉ đạo cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở này theo các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh tương ứng.

2. Đối với yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật, bảo vệ môi trường của trạm y tế cấp xã và các loại hình tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, Bộ Y tế căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 43 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Y tế triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của từng địa phương để cấp chứng ch hành nghề và giấy phép hoạt động.

3. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện việc cấp chứng chhành nghề và giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo đảm hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đúng lộ trình quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Bộ Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, các Vụ: PL, V.III, TKBT, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), T.Y.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10028/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10028/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2015
Ngày hiệu lực30/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10028/VPCP-KGVX cấp chứng chỉ hành nghề giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh Nhà nước 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10028/VPCP-KGVX cấp chứng chỉ hành nghề giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh Nhà nước 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10028/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành30/11/2015
        Ngày hiệu lực30/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10028/VPCP-KGVX cấp chứng chỉ hành nghề giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh Nhà nước 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10028/VPCP-KGVX cấp chứng chỉ hành nghề giấy phép hoạt động cơ sở khám bệnh chữa bệnh Nhà nước 2015

           • 30/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực