Công văn 10029/CT-TTHT

Công văn 10029/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10029/CT-TTHT chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10029/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công ty TNHH Tư vấn Toshin Châu Á.
Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số thuế: 0311150953

 

Trả lời văn bản số 03/2011/CV-Toshin ngày 17/10/2011 của Công ty về chính sách thuế,  Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6, tiết a khoản 4 và tiết a khoản 6 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế (có hiệu lực từ kỳ tính thuế tháng 7/2011) quy định:

Uỷ quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể uỷ quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa uỷ quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế.

- Người nộp thuế là cá nhân có thể uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản uỷ quyền theo Bộ luật dân sự.

- Văn bản uỷ quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian uỷ quyền.”

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừ thuế có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng hoặc quý, cụ thể như sau:

a.1) Trường hợp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: nộp tờ khai theo mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này...”

Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh:

a) Khai thuế tháng:

a.1) Các trường hợp phải khai thuế tháng.

a.1.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.

a.1.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, các Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế.

a.1.3) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

Trường hợp cá nhân được cơ quan trả thu nhập khấu trừ thuế và nộp thuế thay cho cá nhân thì cá nhân không phải kê khai, nộp thuế tháng.

a.2) Hồ sơ khai thuế tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

...”;

- Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Tổng giám đốc của Công ty là người nước ngoài (người Nhật) được bổ nhiệm từ Công ty mẹ tại Nhật sang công tác tại Việt Nam trong năm tính thuế là cá nhân cư trú tại Việt Nam vừa có phát sinh thu nhập tiền lương, tiền công tại Nhật và tại Việt Nam thì hàng tháng Công ty chỉ thực hiện khấu trừ, cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN đối với khoản tiền lương và phụ cấp do Công ty chi trả cho cá nhân Tổng giám đốc theo tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN để nộp số tiền thuế đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước. Đối với khoản thu nhập tiền lương, tiền công phát sinh tại Nhật thì cá nhân ông Tổng giám đốc phải trực tiếp khai thuế theo tháng theo mẫu số 07/KK-TNCN để nộp số tiền thuế TNCN vào ngân sách nhà nước. Trường hợp Tổng giám đốc uỷ quyền cho Công ty kê khai thuế TNCN thay (phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật) thì Công ty khai thuế thay cho cá nhân ông Tổng giám đốc theo mẫu số 07/KK-TNCN (trên tờ khai tên người nộp thuế vẫn là tên của ông Tổng giám đốc).

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân tại hợp đồng thoả thuận người lao động nhận lương NET (lương sau thuế) và Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế TNCN thì số thuế TNCN Công ty trả thay cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng PC;
-Phòng TNCN
-Phòng KT2;
-Lưu: VT, TTHT
2124_177689/11Vhdchau.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10029/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10029/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2011
Ngày hiệu lực23/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10029/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 10029/CT-TTHT chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10029/CT-TTHT chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10029/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trọng Hạnh
        Ngày ban hành23/11/2011
        Ngày hiệu lực23/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10029/CT-TTHT chính sách thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10029/CT-TTHT chính sách thuế

            • 23/11/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực