Công văn 1003/BYT-MT

Công văn 1003/BYT-MT năm 2019 về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1003/BYT-MT 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/BYT-MT
V/v tăng cường công tác qun lý chất thải y tế

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, ngành Y tế và các địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường y tế. Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế đã được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thi y tế; tổ chức thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, phân loại chất thải y tế ngay tại nơi phát sinh; thực hiện chuyn giao xử lý chất thải y tế đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên, còn nhiều địa phương chưa phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Nhiu cơ sở y tế báo cáo chưa được bố trí đủ kinh phí để thực hiện công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp; chưa thực hiện quan trắc nước thải y tế đủ tần suất theo quy định.

Để tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Khẩn trương ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

2. Tổng kết, đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế nhằm đạt mục tiêu về xử lý chất thải y tế đến năm 2020 theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bố trí kinh phí cho các cơ sở y tế công lập thực hiện công tác quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp; tăng cường thực hiện xã hội hóa trong xử lý chất thải y tế.

4. Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định về công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường y tế, thực hiện truyền thông về quản lý chất thải y tế; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý chất thải y tế trong cơ sở y tế và các cơ sở xử lý chất thải y tế bên ngoài cơ sở y tế.

5. Chỉ đạo Sở Y tế thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả quản lý chất thải y tế, kết quả phối hợp thực hiện quản lý nhà nước v bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế, kết quả thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1003/BYT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1003/BYT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2019
Ngày hiệu lực28/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1003/BYT-MT

Lược đồ Công văn 1003/BYT-MT 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1003/BYT-MT 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1003/BYT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành28/02/2019
        Ngày hiệu lực28/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1003/BYT-MT 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1003/BYT-MT 2019 tăng cường công tác quản lý chất thải y tế

           • 28/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực