Công văn 10030/BKHĐT-TH

Công văn 10030/BKHĐT-TH về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10030/BKHĐT-TH tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2015 xây dựng Nghị quyết điều hành 2016


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10030/BKHĐT-TH
V/v tng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2015 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2016 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành trung ương và địa phương) chuẩn bị báo cáo nội dung dưới đây:

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Bộ, ngành trung ương và địa phương.

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của Chính phủ để thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Đề nghị các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 tháng 11 năm 2015 bằng văn bản và gửi bản mềm về hộp thư điện tử [email protected] để tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTg);
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ (để chuẩn bị báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ THKTQD (3b).nđt.

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10030/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10030/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2015
Ngày hiệu lực13/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10030/BKHĐT-TH tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2015 xây dựng Nghị quyết điều hành 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10030/BKHĐT-TH tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2015 xây dựng Nghị quyết điều hành 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10030/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành13/11/2015
        Ngày hiệu lực13/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10030/BKHĐT-TH tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2015 xây dựng Nghị quyết điều hành 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10030/BKHĐT-TH tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2015 xây dựng Nghị quyết điều hành 2016

           • 13/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực