Công văn 10036/BKHĐT-TH

Công văn 10036/BKHĐT-TH về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10036/BKHĐT-TH 2017 kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công


BỘ K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10036/BKHĐT-TH
V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải;
- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Kon Tum, Sóc Trăng, Cà Mau.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 12900/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 12 năm 2017 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2015 trở về trước và kế hoạch vốn đầu tư năm 2016, theo đề nghị của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sang năm 2017 nguồn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ (dưới đây gọi tắt là kế hoạch năm 2016 kéo dài) và vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương của Quý Bộ, ngành và địa phương tại các Phụ lục kèm theo. Đề nghị:

1. Các bộ, ngành và địa phương:

(1) Rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án đủ điều kiện kéo dài sang năm 2017 theo các nguyên tắc sau:

- Các dự án phải thuộc danh mục được phép kéo dài tại các Phụ lục kèm theo.

- Giải ngân số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài không vượt quá số vốn cho phép kéo dài và số vốn kế hoạch năm 2016 đã bố trí cho dự án nhưng đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2017 chưa giải ngân hết.

- Giải ngân số vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương kéo dài không vượt quá số vốn cho phép kéo dài và số vốn được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước đến hết thời gian quy định chưa giải ngân hết.

(2) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu, danh mục và mức vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017 của từng dự án.

(3) Số vốn kế hoạch năm 2016 và svốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

(4) Riêng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Giao y ban nhân dân các tỉnh:

- Rà soát và thông báo cho các đơn vị danh mục dự án, số vốn chưa giải ngân được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu các dự án, số vốn chưa giải ngân được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ kế hoạch năm 2016 sang năm 2017.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát và không cho phép giải ngân:

- Số vốn kế hoạch năm 2016 kéo dài vượt quá số vốn kế hoạch năm 2016 còn lại của tng dự án.

- S vn ng trước nguồn ngân sách trung ương kéo dài vượt quá số vn được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước đến thời gian quy định chưa giải ngân hết của từng dự án.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện sai sót, thông tin số liệu các dự án được phép kéo dài kế hoạch năm 2016 nguồn ngân sách trung ương, trái phiếu Chính phủ và vốn ng trước nguồn ngân sách trung ương chưa chính xác, đề nghị bộ, ngành và địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Tài chính đxử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTg);
- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ KH&ĐT: Lãnh đạo Bộ, các vụ: KTĐPLT, KTNN, KCHTĐT, LĐVX. KHGDTN&MT;
- Lưu: VT, Vụ TH (02 bản).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10036/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10036/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10036/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 10036/BKHĐT-TH 2017 kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10036/BKHĐT-TH 2017 kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10036/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10036/BKHĐT-TH 2017 kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10036/BKHĐT-TH 2017 kéo dài thời gian thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

              • 06/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực