Công văn 1004/LĐTBXH-PC

Công văn 1004/LĐTBXH-PC năm 2018 về triển khai Quyết định 199/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1004/LĐTBXH-PC 2018 triển khai Quyết định 199/QĐ-TTg


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/LĐTBXH-PC
V/v triển khai Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tng cục Giáo dục nghề nghiệp;
- Các Cục: An toàn lao động; Việc làm.

Triển khai Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối vi nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực (tài liệu kèm theo), đề nghị các đơn vị triển khai các hoạt động sau:

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:

a) Rà soát Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật giáo dục nghề nghiệp, tng hợp nội dung cn sửa đổi, bổ sung theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Quyết định số 199/QĐ-TTg và nội dung khác (nếu có), báo cáo Bộ (gửi qua Vụ Pháp chế) đphối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Thtướng Chính phủ đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ. Thời hạn: trước ngày 30/3/2018.

b) Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2013/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số Điều về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đthực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Quyết định số 199/QĐ-TTg Thời hạn: trình Bộ trong tháng 10 năm 2018.

2. Cục Việc làm:

Rà soát Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, tổng hợp nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Quyết định số 199/QĐ-TTg và nội dung khác (nếu có), báo cáo Bộ (gửi qua Vụ Pháp chế) để phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ đưa vào Chương trình công tác của Chính phủ. Thời hạn: trước ngày 30/3/2018.

3. Cục An toàn lao động:

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2012 quy định thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, công bhợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đthực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại Quyết định số 199/QĐ-TTg Thời hạn: trình Bộ trong tháng 10 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1004/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1004/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2018
Ngày hiệu lực15/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1004/LĐTBXH-PC

Lược đồ Công văn 1004/LĐTBXH-PC 2018 triển khai Quyết định 199/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1004/LĐTBXH-PC 2018 triển khai Quyết định 199/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1004/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Đình Bốn
        Ngày ban hành15/03/2018
        Ngày hiệu lực15/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1004/LĐTBXH-PC 2018 triển khai Quyết định 199/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1004/LĐTBXH-PC 2018 triển khai Quyết định 199/QĐ-TTg

           • 15/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực