Công văn 1004/TCHQ/KTTT

Công văn số 1004/TCHQ/KTTT ngày 8/03/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với Nguyên vật liệu nhập khẩu bị hư hỏng

Nội dung toàn văn Công văn 1004/TCHQ/KTTT thuế nhập khẩu Nguyên vật liệu nhập khẩu bị hư hỏng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1004/TCHQ/KTTT
V/v thuế NK đối với NVL nhập khẩu bị hư hỏng

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Matsushita Home Aplliances Việt Nam
(Lô B6 Khu CN Thăng Long - Đông Anh - Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 036-04/CV-MHAV ngày 9/2/2004 của Công ty TNHH Matsushita Home Aplliances Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục xét giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu phục vụ sản xuất bị hư hỏng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thủ tục xét giảm thuế được quy định cụ thể như sau:

- Đối với nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nhập khẩu bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bốc xếp (hàng hoá còn nằm trong sự giám sát, quản lý của cơ quan hải quan): Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn xử lý cụ thể theo hướng dẫn tại mục III, Phần D Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC dẫn trên.

- Đối với nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nhập khẩu bị hư hỏng đem tiêu huỷ: Không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và công văn số 2930 CT/TCT ngày 27/3/2002.

Trường hợp hàng nhập khẩu chưa phù hợp về chất lượng, quy cách, phẩm chất so với hợp đồng thương mại đã ký với nhà thầu cung cấp nước ngoài (do nhà cung cấp nước ngoài gửi nhầm hoặc chất lượng kém) Công ty đã xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng đã thực tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện về thủ tục và hồ sơ để được xem xét, giải quyết thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại điểm 1.1, mục I, phần E Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1004/TCHQ/KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1004/TCHQ/KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/03/2004
Ngày hiệu lực 08/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1004/TCHQ/KTTT

Lược đồ Công văn 1004/TCHQ/KTTT thuế nhập khẩu Nguyên vật liệu nhập khẩu bị hư hỏng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1004/TCHQ/KTTT thuế nhập khẩu Nguyên vật liệu nhập khẩu bị hư hỏng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1004/TCHQ/KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành 08/03/2004
Ngày hiệu lực 08/03/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1004/TCHQ/KTTT thuế nhập khẩu Nguyên vật liệu nhập khẩu bị hư hỏng

Lịch sử hiệu lực Công văn 1004/TCHQ/KTTT thuế nhập khẩu Nguyên vật liệu nhập khẩu bị hư hỏng

  • 08/03/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/03/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực