Công văn 10047/VPCP-CN

Nội dung toàn văn Công văn 10047/VPCP-CN 2023 tháo gỡ vướng mắc đăng kiểm phương tiện thủy gắn máy móc


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10047/VPCP-CN
V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 10540/BGTVT-KHCN&MT ngày 20 tháng 9 năm 2023); ý kiến của Bộ Công an (Công văn số 4118/BCA-C08 ngày 10 tháng 11 năm 2023), Bộ Tư pháp (Công văn số 5383/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 11 năm 2023), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 8993/BTNMT-KHCN ngày 23 tháng 10 năm 2023) về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng kiểm phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định pháp luật và ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đăng kiểm các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi theo đúng quy định pháp luật.

2. Trường hợp cần thiết tăng cường quản lý, giám sát phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi phục vụ thi công nạo vét luồng, khai thác cát, sỏi, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết kinh doanh cát, sỏi; tăng cường công tác tuần tra, giám sát, tập trung vào các địa bàn giáp ranh, nhất là vào ban đêm, ngày nghỉ nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác cát, sỏi.

b) Có biện pháp quản lý chặt chẽ, đảm bảo các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi chỉ được phép hoạt động trong phạm vi dự án, mỏ cát đã cấp phép.

c) Chia sẻ thông tin, dữ liệu về các dự án, mỏ cát được cấp phép khai thác, nạo vét cát, sỏi trên đường thủy; các phương tiện thủy có gắn máy móc, thiết bị hút cát, sỏi cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, trong đó có Bộ Công an.

d) Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: TP, GTVT, TN&MT, CA, NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT CP, Các Vụ: TH, KGVX, NC, NN, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2).THH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10047/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10047/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(23/05/2024)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10047/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 10047/VPCP-CN 2023 tháo gỡ vướng mắc đăng kiểm phương tiện thủy gắn máy móc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10047/VPCP-CN 2023 tháo gỡ vướng mắc đăng kiểm phương tiện thủy gắn máy móc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10047/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành25/12/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (23/05/2024)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10047/VPCP-CN 2023 tháo gỡ vướng mắc đăng kiểm phương tiện thủy gắn máy móc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10047/VPCP-CN 2023 tháo gỡ vướng mắc đăng kiểm phương tiện thủy gắn máy móc

              • 25/12/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực