Công văn 10048/BTC-CST

Công văn 10048/BTC-CST về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10048/BTC-CST ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 10048/BTC-CST
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH DIC Việt Nam

Về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nêu tại công văn số DICVN17/06/06 của Công ty TNHH DIC Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6.1.1, Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN; khoản 3, Phần I, Thông tư số 128/2003/TT-BTC và hướng dẫn chi tiết tại điểm 5.2, 5.4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH DIC Việt Nam là doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, đến hết năm 2003 vẫn chưa được miễn thuế, giảm thuế (do chưa có thu nhập) thì kể từ ngày 01/01/2004, Công ty được hưởng ưu đãi trong thời gian còn lại như sau:

- Được miễn thuế trong 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải nộp cho 7 năm tiếp theo;

- Được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động còn lại theo qui định tại Giấy phép đầu tư số 015GP-KCN-VS ngày 8/9/1998 do Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và phối hợp với cơ quan thtlể thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLKCN VN-Singapore;
- TCT, TCĐN, PC;
- Lưu: VT(2), CST(2);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10048/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10048/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10048/BTC-CST

Lược đồ Công văn 10048/BTC-CST ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10048/BTC-CST ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10048/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10048/BTC-CST ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10048/BTC-CST ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 27/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực