Công văn 1004TCT/PCCS

Công văn số 1004TCT/PCCS về việc lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1004TCT/PCCS lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1004TCT/PCCS
V/v: lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 307CT/TT-HT ngày 28/02/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.10, Mục VI, phần B Thông tư số 89/2002/NĐ-CP">120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn, trường hợp công ty TNHH Woosung VN xuất hàng cho công ty TNHH An Huy BT mượn, trên hóa đơn có ghi giá trị, còn thuế suất thuế GTGT là 0%, khi công ty TNHH An Huy BT trả lại hàng cho công ty Woosung VN cũng ghi thuế suất thuế GTGT là 0% thì hai bên phải lập biên bản hủy hóa đơn, có chữ ký, đóng dấu của người đứng đầu công ty, sau đó lập hóa đơn có ghi đúng thuế suất thuế GTGT để thay thế hóa đơn hủy bỏ trên, hóa đơn hủy bỏ phải lưu đủ các liên tại quyển hóa đơn, đồng thời điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp cho thời điểm xuất hàng hóa cho mượn và xuất trả hàng hóa.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1004TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1004TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2005
Ngày hiệu lực 04/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1004TCT/PCCS lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1004TCT/PCCS lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1004TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 04/04/2005
Ngày hiệu lực 04/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1004TCT/PCCS lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 1004TCT/PCCS lập lại hóa đơn do ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng

  • 04/04/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/04/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực