Công văn 10052/BKHĐT-TH

Công văn 10052/BKHĐT-TH điều chỉnh dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10052/BKHĐT-TH 2012 kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10052/BKHĐT-TH
V/v điều chỉnh dự kiến KH vốn TPCP năm 2013

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, các nguyên tắc phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại cuộc họp ngày 21 tháng 11 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư từ trái phiếu Chính phủ năm 2013 điều chỉnh của các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) theo các biểu phụ lục kèm theo thay thế phụ lục số II kèm theo văn bản số 8516/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ mức vốn điều chỉnh nêu trên, dự kiến phương án phân bổ cụ thể theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí và biểu mẫu đã nêu tại văn bản số 8516/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 10 năm 2012. Trường hợp bộ, ngành và địa phương nào thấy trong năm 2013 không có khả năng thực hiện hết dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 nêu trên, báo cáo cụ thể khả năng thực hiện trong năm 2013.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi phương án phân bổ cụ thể kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản) bằng đường văn bản và qua thư điện tử theo địa chỉ thktqd@mpi.gov.vn, Bộ Tài chính trước ngày 8 tháng 12 năm 2012 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTCP);
- Bộ TC;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 

Tỉnh Lạng Sơn

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013
(Kèm theo văn bản số 10052/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Ngành, lĩnh vực

Dự kiến kế hoạch 2013

Tổng số

Trong đó: thu hồi ứng trước

 

TỔNG SỐ

191.598

23.000

1

Giao thông

23.378

23.000

2

Y tế

120.000

 

3

Kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên

48.220

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10052/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10052/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2012
Ngày hiệu lực30/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10052/BKHĐT-TH

Lược đồ Công văn 10052/BKHĐT-TH 2012 kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10052/BKHĐT-TH 2012 kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10052/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýCao Viết Sinh
        Ngày ban hành30/11/2012
        Ngày hiệu lực30/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10052/BKHĐT-TH 2012 kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10052/BKHĐT-TH 2012 kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013

            • 30/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực