Công văn 1006TCT/TNCN

Công văn số 1006TCT/TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền được chi trả hộ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1006TCT/TNCN thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền được chi trả hộ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1006TCT/TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với các Khoản tiền được chi trả hộ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam

Trả lời công văn số 2801/CCBV ngày 28/01/2005 của Công ty TNHH Coca-Cola về thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền được chi trả hộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điểm 4.6 Mục I Thông tư số 78/2001/NĐ-CP">05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính, Điểm 4.12 Mục I Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì: Các lợi ích được hưởng do cơ quan chi trả thanh toán như chi phí đào tạo nhân viên trả cho nơi đào tạo, chi vé máy bay về phép của người nước ngoài (là đối tượng nộp thuế), học phí cho con của người nước ngoài trả trực tiếp cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam thuộc các cấp giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông là khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN). Do vậy:

- Chi phí mua vé máy bay về thăm quê nhà của nhân viên người nước ngoài (là đối tượng nộp thuế) thuộc diện không chịu thuế TNCN.

- Chi phí mua vé máy bay cho gia đình của nhân viên người nước ngoài thuộc diện chịu thuế TNCN do đó phải cộng chung vào thu nhập của nhân viên người nước ngoài khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

- Chi nghỉ phép hàng năm không có trong quy định nêu trên, phải cộng chung vào thu nhập để tính thuế TNCN

2. Căn cứ quy định tại Điểm 4.7 Mục I Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính thì trợ cấp chuyển vùng một lần của người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam là khoản thu nhập không chịu thuế TNCN, chi hỗ trợ chi phí vận chuyển đồ đạc về nước cho nhân viên người nước ngoài khi hết thời hạn làm việc tại Việt Nam là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP HCM
- Lưu VP (HC, TNCN)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1006TCT/TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1006TCT/TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2005
Ngày hiệu lực 04/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1006TCT/TNCN thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền được chi trả hộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1006TCT/TNCN thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền được chi trả hộ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1006TCT/TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 04/04/2005
Ngày hiệu lực 04/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 1006TCT/TNCN thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền được chi trả hộ

Lịch sử hiệu lực Công văn 1006TCT/TNCN thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản tiền được chi trả hộ

  • 04/04/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/04/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực