Công văn 1007/VPCP-TCCV

Công văn 1007/VPCP-TCCV năm 2016 về Quyết định quy định chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1007/VPCP-TCCV chức danh tiêu chuẩn chuyên gia trợ lý lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/VPCP-TCCV
V/v ban hành Quyết định quy định chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 472/TTr-BNV ngày 21 tháng 01 năm 2016 và của Bộ Tư pháp tại Công văn số 361/BTP-PLHSHC ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Nội vụ:

- Thống nhất với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan về tên gọi, phạm vi, nội dung cơ bản để xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về các nội dung có liên quan đến chức danh, tiêu chuẩn của chuyên gia cao cấp, trình Chính phủ trong quý III năm 2016.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, chức danh trợ lý lãnh đạo cấp cao của Đng, Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng,
Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3).TCH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1007/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1007/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2016
Ngày hiệu lực16/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1007/VPCP-TCCV chức danh tiêu chuẩn chuyên gia trợ lý lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1007/VPCP-TCCV chức danh tiêu chuẩn chuyên gia trợ lý lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1007/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành16/02/2016
        Ngày hiệu lực16/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1007/VPCP-TCCV chức danh tiêu chuẩn chuyên gia trợ lý lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1007/VPCP-TCCV chức danh tiêu chuẩn chuyên gia trợ lý lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước 2016

              • 16/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực