Công văn 1008/VPCP-KTN

Công văn 1008/VPCP-KTN năm 2016 về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1008/VPCP-KTN chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/VPCP-KTN
V/v lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số nội dung mua sắm thường xuyên

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính.

 

V đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 176/TTr-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2015 về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số nội dung mua sắm thường xuyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn s 6400/VPCP-KTN ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, khẩn trương ban hành Thông tư quy định chi tiết về mua sắm thường xuyên phù hợp với thẩm quyền và quy định của pháp luật về đu thầu và các quy định có liên quan.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu những nội dung vướng mắc trong mua sắm thường xuyên liên quan đến hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt nêu tại Công văn số 176/TTr-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 325/VPCP-KTN ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưng;
- Bộ TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, KTTH, KH TC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1008/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1008/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2016
Ngày hiệu lực16/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1008/VPCP-KTN chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1008/VPCP-KTN chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1008/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành16/02/2016
        Ngày hiệu lực16/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1008/VPCP-KTN chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1008/VPCP-KTN chọn nhà thầu trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên 2016

              • 16/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực