Công văn 10083/TCHQ-TXNK

Công văn 10083/TCHQ-TXNK năm 2015 báo cáo xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10083/TCHQ-TXNK báo cáo xử lý nợ thuế 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10083/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nng.

Trả lời công văn số 1679/HQĐNg-TXNK ngày 21/10/2015 của Cục Hải quan Đà Nng về việc báo cáo xử lý nợ thuế của Công ty cổ phần Thái bảo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về không thu thuế: Căn cứ qui định tại khoản 5 khoản 6 Điều 30, Điều 122, Điều 128 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng nhập khẩu nhưng sau đó tái xuất sang nước thứ 3, hồ sơ không thu thuế phải đáp ứng đầy đủ theo qui định và thuộc đối tượng phải kiểm tra trước, không thu thuế sau, việc kiểm tra thực hiện tại trụ sở doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan Đà Nẵng thì hồ sơ đề nghị không thu thuế của Công ty cổ phần Thái Bảo chưa đầy đủ theo qui định và không thể tiến hành kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp được (do đã vỡ nợ, phá sản, Giám đốc đang thụ án), do đó, không có cơ sở để xem xét không thu thuế.

- Về xóa nợ thuế: Căn cứ qui định hiện hành tại khoản 1, Điều 65 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, trường hợp doanh nghiệp đã có quyết định phá sản của Tòa án đề nghị Cục Hải quan Đà Nẵng lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét xóa nợ theo qui định.Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./. 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Lưu VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC
THUẾ XNK
C
ỤC TRƯỞNG
Nguyễn H
ải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10083/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10083/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10083/TCHQ-TXNK báo cáo xử lý nợ thuế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10083/TCHQ-TXNK báo cáo xử lý nợ thuế 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10083/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10083/TCHQ-TXNK báo cáo xử lý nợ thuế 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10083/TCHQ-TXNK báo cáo xử lý nợ thuế 2015

            • 30/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực