Công văn 10086/BNN-QLCL

Công văn 10086/BNN-QLCL năm 2018 thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10086/BNN-QLCL 2018 thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2019


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10086/BNN-QLCL
V/v thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2019

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Tp Hồ Chí Minh, Tp Đà N
ng và Bắc Ninh;
- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành.

Ngày 07/12/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 1350/KH-BCĐTƯVSATTP về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 (Kế hoạch 1350);

Đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch 1350 giao cho Ngành đạt kết quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố, Ban an toàn thực phẩm Tp Hồ Chí Minh, Đà Nng, Bắc Ninh:

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu nội dung và tổ chức triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 tại địa phương nhằm hoàn thành và đạt kết quả theo các Mục tiêu đề ra của Kế hoạch 1350.

- Phối hợp với các Sở, ban ngành ở địa phương tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của địa phương theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm tại Kế hoạch 1350.

- Chủ động thực hiện các hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp tại địa phương, trong đó tập trung vào chợ đầu mối nông sản, cơ sở thu mua, phân phối lớn thực phẩm nông lâm thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

a) Thanh tra Bộ, các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, các đơn vị tiếp tục tổ chức thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Kế hoạch 1350 trong thời gian trước và sau dịp Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội Xuân 2019, trong đó tập trung vào hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến và nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt, rau, củ, quả.

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật khẩn trương tham mưu cho Bộ thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành số 5, 6 và tổ chức triển khai kiểm tra tại các địa phương theo phân công tại Kế hoạch 1350.

b) Văn phòng Bộ: Chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành đề xuất triển khai các hoạt động truyền thông của Bộ về đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 của Kế hoạch 1350.

3. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2019 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) trước ngày 28/02/2019 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành TW về an toàn thực phẩm.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thường tr
c BCĐLN TW về ATTP (để b/c);
-
Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10086/BNN-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10086/BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2018
Ngày hiệu lực25/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10086/BNN-QLCL

Lược đồ Công văn 10086/BNN-QLCL 2018 thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10086/BNN-QLCL 2018 thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2019
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10086/BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhùng Đức Tiến
        Ngày ban hành25/12/2018
        Ngày hiệu lực25/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 10086/BNN-QLCL 2018 thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2019

              Lịch sử hiệu lực Công văn 10086/BNN-QLCL 2018 thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2019

              • 25/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/12/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực