Công văn 10086/TCHQ-TXNK

Công văn 10086/TCHQ-TXNK năm 2014 về đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10086/TCHQ-TXNK 2014 đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10086/TCHQ-TXNK
V/v đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 737/HQQB-NV ngày 29/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc khai đơn vị tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu về nguyên tắc phải thực hiện theo đơn vị tính quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành không sử dụng đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam mà sử dụng đơn vị tính theo công văn số 119/BXD-VLXD ngày 20/1/2014, số 1444/BXD-VLXD ngày 26/6/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn thì đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Công ty được sử dụng đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu là “m3”. Việc sử dụng đơn vị tính này phải thống nhất trong hồ sơ hải quan, phù hợp với đơn vị tính trên văn bản cho phép xuất khẩu, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, đồng thời đảm bảo cơ sở để cơ quan hải quan kiểm tra khi có yêu cầu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10086/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10086/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10086/TCHQ-TXNK 2014 đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10086/TCHQ-TXNK 2014 đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10086/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10086/TCHQ-TXNK 2014 đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10086/TCHQ-TXNK 2014 đơn vị tính mặt hàng cát nhiễm mặn xuất khẩu

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực