Công văn 10087/TCHQ-TXNK

Công văn 10087/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại mặt hàng thủy sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10087/TCHQ-TXNK 2014 phân loại mặt hàng thủy sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10087/TCHQ-TXNK
V/v phân loại một số mặt hàng thủy sản

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2609/HQHCM-TXNK ngày 17/7/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc phân loại một số mặt hàng thủy sản: thịt nghêu luộc đông IQF, thịt nghêu luộc đông lạnh, thịt cồi điệp luộc đông IQF, thịt cồi điệp đông lạnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS2012;

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo công văn số 2609/HQHCM-TXNK;

- Mặt hàng thịt nghêu luộc đông IQF: có tên gọi theo khai báo “thịt nghêu luộc đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen seafood: Frozen cooked clam meat IQF (tạm dịch: hải sản đông lạnh: thịt nghêu luộc chín, đông lạnh IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 1605.90; sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế thì sản phẩm chưa được luộc chín; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt nghêu đông lạnh, đã được luộc chín. Vì vậy, mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.

- Mặt hàng thịt cồi điệp luộc đông IQF: có tên gọi theo khai báo “thịt cồi điệp luộc đông IQF”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen seafood: cooked scallop meat IQF (tạm dịch: hải sản đông lạnh: thịt cồi điệp luộc chín IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 1605.90; sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế thì sản phẩm chưa được luộc chín; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt nghêu đông lạnh, đã được luộc chín. Vì vậy, mặt hàng phù hợp thuộc nhóm 16.05.

- Mặt hàng thịt cồi điệp đông lạnh: có tên gọi theo khai báo “thịt cồi điệp đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen scallop meat IQF (tạm dịch: thịt cồi điệp đông lạnh IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 0307.29; chưa có sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt cồi điệp đông lạnh, chưa được luộc chín. Vì vậy, phù hợp thuộc nhóm 03.07.

- Mặt hàng cồi điệp đông lạnh: có tên gọi theo khai báo “cồi điệp đông lạnh”; tên gọi tại hợp đồng thương mại: Frozen bay scallop adductor IQF (tạm dịch: cồi điệp đông lạnh IQF); mã HS tại C/O của nhà sản xuất 0307.29; chưa có sơ đồ quy trình công nghệ sản phẩm sơ chế; theo hồ sơ, mặt hàng là thịt cồi điệp đông lạnh, chưa được luộc chín. Vì vậy, phù hợp thuộc nhóm 03.07.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa, bộ hồ sơ hải quan và hướng dẫn nêu trên để xác định mã số, thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại từng thời điểm hiệu lực đối với các mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10087/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10087/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10087/TCHQ-TXNK 2014 phân loại mặt hàng thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10087/TCHQ-TXNK 2014 phân loại mặt hàng thủy sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10087/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10087/TCHQ-TXNK 2014 phân loại mặt hàng thủy sản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10087/TCHQ-TXNK 2014 phân loại mặt hàng thủy sản

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực