Công văn 1009/TCT-CS

Công văn 1009/TCT-CS năm 2019 đính chính Công văn 829/TCT-CS về nghĩa vụ khai thuế đối với địa điểm kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1009/TCT-CS 2019 đính chính công văn 829/TCT-CS khai thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/TCT-CS
V/v đính chính công văn số 829/TCT-CS

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Lộc Gia Quân
(Địa chỉ: 690 Nguyễn Th Đnh, phường Thạnh Mỹ Li, qun 2, TP. Hồ Chí Minh)

Ngày 13/3/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 829/TCT-CS gửi Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Lộc Gia Quân hướng dẫn về nghĩa vụ khai thuế đối với địa điểm kinh doanh.

Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo về căn cứ pháp lý quy định về khai thuế môn bài tại công văn số 829/TCT-CS nêu trên, Tổng cục Thuế xin đính chính lại như sau:

Đã in là:

Tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn về khai thuế môn bài:

“1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

Nay sửa thành:

Tại Điều 2, Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.”

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch Vụ Lộc Gia Quân được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Vụ ĐMDN (VPCP);
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Website Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1009/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1009/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1009/TCT-CS 2019 đính chính công văn 829/TCT-CS khai thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1009/TCT-CS 2019 đính chính công văn 829/TCT-CS khai thuế
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1009/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýLưu Đức Huy
       Ngày ban hành25/03/2019
       Ngày hiệu lực25/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1009/TCT-CS 2019 đính chính công văn 829/TCT-CS khai thuế

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1009/TCT-CS 2019 đính chính công văn 829/TCT-CS khai thuế

          • 25/03/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 25/03/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực