Công văn 1009/TTg-QHQT

Công văn số 1009/TTg-QHQT về việc Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1009/TTg-QHQT Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa"


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1009/TTg-QHQT
V/v Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa"

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an;
- Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4422/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2008), về Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tiếp nhận Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa" do Quỹ Ford (Hoa Kỳ) viện trợ không hoàn lại là 910.800 USD, trong đó ngân sách thực hiện tại Trường Đại học Hawaii Hoa Kỳ là 359.960 USD, ngân sách do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội quản lý là 359.960 USD. Vốn đối ứng do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đóng góp bằng hiện vật và đội ngũ cán bộ sẵn có. Dự án thực hiện trong thời gian 2008-2011.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Xây dựng ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến nêu tại công văn nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, KTN, TH;
- TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 19

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 1009/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1009/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2008
Ngày hiệu lực02/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1009/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1009/TTg-QHQT Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1009/TTg-QHQT Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1009/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành02/07/2008
        Ngày hiệu lực02/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1009/TTg-QHQT Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa"

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1009/TTg-QHQT Dự án "Quy hoạch và chính sách phát triển đô thị trong kỷ nguyên toàn cầu hóa"

              • 02/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực