Công văn 101/SXD-KTTH

Công văn 101/SXD-KTTH quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 101/SXD-KTTH quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình mặt bằng giá


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 101/SXD-KTTH
V/v quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Các Sở Ban, ngành tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng V/v: Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Thực hiện công văn chỉ đạo số 68/UBND-KTTH ngày 11/01/201 của UBND tỉnh Vĩnh Long V/v Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Sở Xây dựng Vĩnh Long thông báo hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo Quyêt định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng V/v: Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo và sử dụng vào việc quy đổi chi phí đầu tư xây dựng, xác định giá trị tài sản mới tại thời điểm bàn giao công trình, được đăng trên trang Web của sở Xây dựng Vĩnh Long tại địa chỉ http:// www.sxd.vinhlong.gov.vn hoặc trang Web của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http:// www.moc.gov.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các đơn vị tư vấn;
- Các phòng Kinh tế hạ tầng, Công thương;
- BGĐ sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Phòng ban Sở;
- Website sở Xây dựng;
- Lưu VT, P.KTTH.

GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 101/SXD-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu101/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2011
Ngày hiệu lực21/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 101/SXD-KTTH

Lược đồ Công văn 101/SXD-KTTH quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình mặt bằng giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 101/SXD-KTTH quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình mặt bằng giá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu101/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýĐoàn Thanh Bình
        Ngày ban hành21/02/2011
        Ngày hiệu lực21/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 101/SXD-KTTH quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình mặt bằng giá

            Lịch sử hiệu lực Công văn 101/SXD-KTTH quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình mặt bằng giá

            • 21/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực