Công văn 101/VPCP-ĐMDN

Công văn số 101/VPCP-ĐMDN về việc xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 101/VPCP-ĐMDN xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 101/VPCP-ĐMDN
V/v Xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty Hóa chất Việt Nam

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (công văn số 1175/HCVN-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2007) và ý kiến của Bộ Công Thương về việc xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng công ty Hóa chất Việt Nam xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Quý II năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Hóa chất Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nội vụ,
Kế hoạch và Đầu tư, Lao động TB&XH;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Văn Trọng Lý,
 Website CP;
 
các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b), 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 101/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu101/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 101/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 101/VPCP-ĐMDN xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 101/VPCP-ĐMDN xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu101/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 101/VPCP-ĐMDN xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 101/VPCP-ĐMDN xây dựng Đề án hình thành Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

              • 07/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực