Công văn 1011/BVTV-QLT

Công văn 1011/BVTV-QLT về thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cypermethrin do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1011/BVTV-QLT thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cypermethrin


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1011/BVTV-QLT
V/v Thuốc BVTV có chứa hoạt chất cypermethrin.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Hoạt chất cypermethrin được xác định là một trong những nguyên nhân chính gây nên hội chứng hoại tử gan tụy làm chết hàng loạt tôm nuôi tại Đồng bằng sông Cửu long trong thời gian qua. Tháng 3 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa cypermethrin vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản tại Việt Nam. Hiện này, một số hộ nuôi trồng thủy sản đã lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin, alpha-cypermethrin; beta-cypermethrin; zeta-cypermethrin (dưới đây gọi chung là cypermethrin) để sử dụng diệt giáp xác trong ao, hồ nuôi thủy sản. Để đưa ra biện pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin trong bảo vệ thực vật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả phòng trừ dịch hại cây trồng, an toàn môi trường sinh thái, đặc biệt không làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, Cục Bảo vệ thực vật qui định kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2012:

1. Tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký khảo nghiệm và tạm dừng cấp giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin trong lĩnh vực bảo vệ thực vật tại Việt Nam;

2. Tạm dừng ký hợp đồng khảo nghiệm và tạm dừng thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin trong lĩnh vực bảo vệ thực vật tại Việt Nam;

Các Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật thống kê tình trạng thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cypermethrin trong lĩnh vực bảo vệ thực vật tại Việt Nam đến thời điểm này (các hợp đồng khảo nghiệm đã ký; khảo nghiệm đang thực hiện, đã thực hiện…) ở tất cả các đơn vị mạng lưới khảo nghiệm do Trung tâm phụ trách, báo cáo Cục Bảo vệ thực vật trước ngày 25 tháng 6 năm 2012.

Cục Bảo vệ thực vật thông báo để các Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để báo cáo);
- Tổng cục Thủy sản;
- Vụ Pháp chế;
- Phòng QLT, Phòng Thanh tra-PC (để thực hiện);
- Các Trung tâm KĐ và KN (để thực hiện);
- Lưu VT, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh

 

Thuộc tính Công văn 1011/BVTV-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1011/BVTV-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2012
Ngày hiệu lực12/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1011/BVTV-QLT thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cypermethrin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1011/BVTV-QLT thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cypermethrin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1011/BVTV-QLT
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýBùi Sỹ Doanh
        Ngày ban hành12/06/2012
        Ngày hiệu lực12/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1011/BVTV-QLT thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cypermethrin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1011/BVTV-QLT thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất cypermethrin

              • 12/06/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/06/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực