Công văn 10110/VPCP-KTTH

Công văn 10110/VPCP-KTTH năm 2018 về Đề án đánh giá lại tài sản các Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An và Ialy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10110/VPCP-KTTH 2018 Đề án đánh giá lại tài sản Nhà máy thủy điện Hòa Bình Trị An Ialy


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10110/VPCP-KTTH
V/v Đề án đánh giá lại tài sản các Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An và Ialy

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 6663/BCT-TC ngày 20 tháng 8 năm 2018), ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 3305/BTP-PLDSKT ngày 05 tháng 9 năm 2018), Bộ Xây dựng (Công văn số 2364/BXD-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7006/BKHĐT-KTCN ngày 03 tháng 10 năm 2018) về việc đánh giá lại tài sản, vốn các Nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Trị An và Ialy, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm b, mục 2 Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Bộ Tư pháp tại các văn bản nêu trên (bản chụp kèm theo), hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). Sỹ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10110/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10110/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2018
Ngày hiệu lực17/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10110/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 10110/VPCP-KTTH 2018 Đề án đánh giá lại tài sản Nhà máy thủy điện Hòa Bình Trị An Ialy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10110/VPCP-KTTH 2018 Đề án đánh giá lại tài sản Nhà máy thủy điện Hòa Bình Trị An Ialy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10110/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành17/10/2018
        Ngày hiệu lực17/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10110/VPCP-KTTH 2018 Đề án đánh giá lại tài sản Nhà máy thủy điện Hòa Bình Trị An Ialy

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10110/VPCP-KTTH 2018 Đề án đánh giá lại tài sản Nhà máy thủy điện Hòa Bình Trị An Ialy

             • 17/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực