Công văn 10120/BTC-QLCS

Công văn 10120/BTC-QLCS năm 2013 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10120/BTC-QLCS 2013 sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10120/BTC-QLCS
V/v phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ v việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; Căn cứ đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn s 1550/LĐTBXH-KHTC ngày 18/5/2012 và Công văn số 2520/LĐTBXH-KHTC ngày 11/7/2013; Ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 05/UBND-TN ngày 03/02/2012; Bộ Tài chính có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý đối với cơ sở nhà, đất do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

- Thống nhất giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng theo nguyên trạng cơ sở nhà, đất tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (diện tích đất 18.135,4 m2 và 2945 m2 sàn xây dựng) để bố trí làm trụ sở làm việc, khu điều dưỡng thương binh cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (thuộc Cục Người có công) theo quy hoạch của địa phương.

- Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng cơ sở nhà, đất nêu trên theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, chỉ đạo đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng có trách nhiệm sử dụng đất theo đúng mục đích được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Giang;
- STC tỉnh Bắc Giang;

- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10120/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10120/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2013
Ngày hiệu lực01/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10120/BTC-QLCS 2013 sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10120/BTC-QLCS 2013 sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10120/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành01/08/2013
        Ngày hiệu lực01/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10120/BTC-QLCS 2013 sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10120/BTC-QLCS 2013 sắp xếp lại xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước

           • 01/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực