Công văn 1015/SXD-QLCL

Công văn 1015/SXD-QLCL năm 2013 hướng dẫn đăng ký tham dự giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1015/SXD-QLCL năm 2013 hướng dẫn đăng ký giải thưởng chất lượng công trình xây dựng Lào Cai


UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1015/SXD-QLCL
V/v Hướng dẫn đăng ký tham dự giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng

Lào Cai, ngày 06 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư có công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ xây dựng ban hành Quy định tổ chức giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng,

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngay từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công, nghiệm thu và tôn vinh giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Sở Xây dựng hướng dẫn cho các chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai lập hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng công trình xây dựng:

1. Điều kiện đối với công trình được đăng ký tham dự xét thưởng: Được quy định tại Điều 2, Thông tư số 12/2013/TT-BXD.

2. Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng: Được quy định tại Chương II, Thông tư số 12/2013/TT-BXD.

- Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng quy định tại Phụ lục số IV kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD.

3. Giải thưởng công trình chất lượng cao: Được quy định tại Chương III, Thông tư số 12/2013/TT-BXD.

- Mẫu đăng ký tham dự giải thưởng quy định tại Phụ lục số V kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD.

Đề nghị các Chủ đầu tư có kế hoạch lựa chọn các công trình dự kiến tham dự giải thưởng; Chỉ đạo các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng ngay từ khâu khảo sát, thiết kế đến thi công, nghiệm thu xây dựng công trình, làm cơ sở để đăng ký tham dự giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng./.

(Nội dung NĐ số 15/2013/NĐ-CP; QĐ số 36/2012/QĐ-TTg; TT số 12/2013/TT-BXD được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng- http://moc.gov.vn hoặc trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Lào Cai- http://sxd.Iaocai.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở XD;
- Lưu VT, QLCL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Duy Hộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1015/SXD-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1015/SXD-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2013
Ngày hiệu lực06/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1015/SXD-QLCL năm 2013 hướng dẫn đăng ký giải thưởng chất lượng công trình xây dựng Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1015/SXD-QLCL năm 2013 hướng dẫn đăng ký giải thưởng chất lượng công trình xây dựng Lào Cai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1015/SXD-QLCL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Duy Hộ
        Ngày ban hành06/09/2013
        Ngày hiệu lực06/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1015/SXD-QLCL năm 2013 hướng dẫn đăng ký giải thưởng chất lượng công trình xây dựng Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1015/SXD-QLCL năm 2013 hướng dẫn đăng ký giải thưởng chất lượng công trình xây dựng Lào Cai

            • 06/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực