Công văn 1016/UBCK-QLPH

Công văn số 1016/UBCK-QLPH về việc hướng dẫn chi trả cổ tức hàng năm đối với các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1016/UBCK-QLPH hướng dẫn chi trả cổ tức hàng năm đối với các công ty niêm yết


BỘ TÀI CHÍNH
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1016/UBCK-QLPH
V/v: Hướng dẫn chi trả cổ tức hàng năm đối với các công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: các công ty niêm yết

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện chi trả cổ tức hàng năm của các công ty niêm yết trên SGDCK Tp. Hồ Chí Minh/TTGDCK Hà Nội, UBCKNN tạm thời hướng dẫn như sau:

- Các công ty niêm yết khi thực hiện chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông, chi trả cổ tức hay tạm ứng cổ tức trong kỳ phải gửi thông báo đồng thời cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, SGDCK Tp. Hồ Chí Minh/TTGDCK Hà Nội.

- Đối với trường hợp chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức hàng năm: căn cứ vào yêu cầu của công ty niêm yết, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ chỉ thực hiện chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức sau khi công ty đã có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức.

- Đối với trường hợp tạm ứng cổ tức trong kỳ: các công ty niêm yết khi thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm phải căn cứ vào kế hoạch chi trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào đầu năm, kết quả kinh doanh quý gần nhất nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cổ tức./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN




Bùi Hoàng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1016/UBCK-QLPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1016/UBCK-QLPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2009
Ngày hiệu lực02/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1016/UBCK-QLPH

Lược đồ Công văn 1016/UBCK-QLPH hướng dẫn chi trả cổ tức hàng năm đối với các công ty niêm yết


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1016/UBCK-QLPH hướng dẫn chi trả cổ tức hàng năm đối với các công ty niêm yết
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1016/UBCK-QLPH
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýBùi Hoàng Hải
        Ngày ban hành02/06/2009
        Ngày hiệu lực02/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1016/UBCK-QLPH hướng dẫn chi trả cổ tức hàng năm đối với các công ty niêm yết

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1016/UBCK-QLPH hướng dẫn chi trả cổ tức hàng năm đối với các công ty niêm yết

              • 02/06/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực