Công văn 1019/UBND-VP

Công văn 1019/UBND-VP quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1019/UBND-VP điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1019/UBND-VP
Về quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

Hải Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương nhận được Công văn số 887/BXD-KTXD ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng “Về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011”.

Sau khi xem xét Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao cho Sở Xây dựng Hải Dương chủ trì cùng các Sở, ngành và đơn vị có liên quan dự thảo quy định về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Các sở: KHĐT, TC, CT, NN&PTNT, GTVT;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Các lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Chuyện viên: Trọng Hải;
- Lưu VT (25b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Vũ Đình Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1019/UBND-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1019/UBND-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2011
Ngày hiệu lực14/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1019/UBND-VP

Lược đồ Công văn 1019/UBND-VP điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1019/UBND-VP điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1019/UBND-VP
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýVũ Đình Tạo
        Ngày ban hành14/06/2011
        Ngày hiệu lực14/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1019/UBND-VP điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1019/UBND-VP điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương

             • 14/06/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/06/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực