Công văn 10196/CT-TTHT

Công văn 10196/CT-TTHT năm 2016 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10196/CT-TTHT sử dụng hóa đơn Hồ Chí Minh 2016


TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10196/CT-TTHT
V/v: Sử dụng hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng
Địa chỉ: Số 722 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh
Mã số thuế: 0313161911

Trả lời văn bản số /2016/CV/TCO-TCTK ngày 23/09/2016 của Công ty về sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

+ Tại Điểm d Khoản 1, Điều 16 quy định nguyên tắc lập hóa đơn

“d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

…”

+ Tại Khoản 2, Điều 9 quy định về nội dung thông báo phát hành hóa đơn:

“…

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.”

Trường hợp Công ty theo trình bày có các đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và sử dụng cùng mẫu hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phần chia cho từng đơn vị trực thuộc với trụ sở chính thì Công ty phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho mỗi đơn vị trực thuộc, các đơn vị trực thuộc phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia. Trường hợp Công ty còn tồn hóa đơn đã thông báo phát hành chưa sử dụng nay Công ty phân chia hóa đơn cho các cơ sở trực thuộc thì Công ty thực hiện thông báo phát hành mới theo Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đưc trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT3;
- P.PC;
- Lưu
: VT; TTHT.
2342_20200861/16(dtthanh)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10196/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10196/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2016
Ngày hiệu lực20/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10196/CT-TTHT sử dụng hóa đơn Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10196/CT-TTHT sử dụng hóa đơn Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10196/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Thu Hương
        Ngày ban hành20/10/2016
        Ngày hiệu lực20/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10196/CT-TTHT sử dụng hóa đơn Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10196/CT-TTHT sử dụng hóa đơn Hồ Chí Minh 2016

            • 20/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực