Công văn 1020/VPCP-ĐMDN

Công văn 1020/VPCP-ĐMDN năm 2016 về phương án tái cơ cấu Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính Bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1020/VPCP-ĐMDN phương án tái cơ cấu Công ty Tài chính Bưu điện 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/VPCP-ĐMDN
V/v phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Tài chính Bưu điện

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 3854/BTTTT-QLDN ngày 24 tháng 11 năm 2015) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 18922/BTC-TCNH ngày 18 tháng 12 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 11562/BKHĐT-PTDN ngày 31 tháng 12 năm 2015), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 133/NHNN-TTGSNH ngày 11 tháng 01 năm 2016) về phương án tái cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính Bưu điện (PTF), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan tại các công văn nêu trên, xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty PTF khả thi hơn để thực hiện. Thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về biện pháp thực hiện, kể cả phương án chuyển giao về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Văn Ninh;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT; Vụ KTTH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1020/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1020/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2016
Ngày hiệu lực17/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1020/VPCP-ĐMDN phương án tái cơ cấu Công ty Tài chính Bưu điện 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1020/VPCP-ĐMDN phương án tái cơ cấu Công ty Tài chính Bưu điện 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1020/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành17/02/2016
        Ngày hiệu lực17/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1020/VPCP-ĐMDN phương án tái cơ cấu Công ty Tài chính Bưu điện 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1020/VPCP-ĐMDN phương án tái cơ cấu Công ty Tài chính Bưu điện 2016

             • 17/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực