Công văn 10202/CT-TTHT

Công văn 10202/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10202/CT-TTHT chính sách thuế khấu hao tài sản cố định Hồ Chí Minh 2016


TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10202/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Kho Vận Miền Nam
Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300645369

Trả lời văn bản số 658/CV-KVMN ngày 26/9/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) như sau:

“2. Đối với tài sản cố định đã qua sdụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ

 

=

 

 

Giá trị hp lý của TSCĐ

x

 

 

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

 

Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

Trong đó: Giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến) và các trường hợp khác.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng mua hai xe nâng container rng đã qua sử dụng (sản xuất năm 1996 và năm 2000) thì thời gian trích khu hao đối với TSCĐ này được xác định theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp Công ty không xác định được giá bán TSCĐ cùng loại mới 100% thì lấy giá bán của TSCĐ tương đương trên thị trường.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu HC; TTHT.
2369/16-nmquan
1

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Thị Thu Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10202/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10202/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2016
Ngày hiệu lực20/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10202/CT-TTHT chính sách thuế khấu hao tài sản cố định Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10202/CT-TTHT chính sách thuế khấu hao tài sản cố định Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10202/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Thu Hương
        Ngày ban hành20/10/2016
        Ngày hiệu lực20/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 10202/CT-TTHT chính sách thuế khấu hao tài sản cố định Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 10202/CT-TTHT chính sách thuế khấu hao tài sản cố định Hồ Chí Minh 2016

            • 20/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực