Công văn 1021/CT-TTHT

Công văn 1021/CT-TTHT năm 2016 xử lý trong trường hợp hỏng hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1021/CT-TTHT xử lý trong trường hợp hỏng hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH BSI Việt Nam
Địa chỉ: P. 1106, Lầu 11 Tòa nhà Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305988521

Trả lời văn bản ngày 27/01/2016 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa, lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn: Trường hp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do ngưi bán hoặc người mua thuê đ xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày, tháng 8/2015 Công ty có lập hóa đơn thu phí dịch vụ khách hàng (hóa đơn s: 0001556, ký hiệu: BS/14P, mẫu số: 01GTKT2/002 đính kèm), trong quá trình luân chuyển hóa đơn (hóa đơn liên 2) do sơ xut nên người phụ trách đã làm hóa đơn bị hỏng (ghi đè thông tin lên phần nội dung và làm mờ chỉ tiêu “Tổng cộng tiền thanh toán” dẫn đến không thể xác định được tổng số tiền thanh toán) thì Công ty và khách hàng lập biên bản ghi nhận sự việc và bên làm hỏng hóa đơn phải lập báo cáo hỏng hóa đơn gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC Công ty sao chụp liên 1 của hóa đơn có ký xác nhận của người đại diện pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn giao cho khách hàng để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng KT 2;
-
Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT.
214-10458341 (28/01/2016)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
T
rần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1021/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1021/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2016
Ngày hiệu lực02/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1021/CT-TTHT xử lý trong trường hợp hỏng hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1021/CT-TTHT xử lý trong trường hợp hỏng hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1021/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành02/02/2016
        Ngày hiệu lực02/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1021/CT-TTHT xử lý trong trường hợp hỏng hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1021/CT-TTHT xử lý trong trường hợp hỏng hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 02/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực