Công văn 1022/TCT-TNCN

Công văn 1022/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1022/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1022/TCT-TNCN
V/v Giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
(Tầng 3, 30 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

 

Trả lời thư cửa Bà đề ngày 29/2/2010 về việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho khoản đóng học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Khoản c, điểm 1, Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú như sau:

Khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học phổ thông do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ căn cứ vào hợp đồng lao động và chứng từ nộp tiền học thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

2. Theo phản ánh trong thư của Bà thì trường Đại học RMIT (đóng tại TP.Hồ Chí Minh) nơi chồng Bà làm việc cho rằng chứng từ thu học phí của con Bà học tại trường Pháp Alexandre Yesin là không hợp lệ. Về vấn đề này, đề nghị Bà liên hệ với Cục thuế TP.Hà Nội là cơ quan thuế quản lý trực tiếp trường Pháp Alexandre Yesin để xác nhận tính hợp pháp của chứng từ này. (Tạo lập chứng từ đầy đủ nội dung; đã có thông báo phát hành của trường Pháp gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp; lập hóa đơn theo đúng quy định tại Thông tư số 51/2010/NĐ-CP">153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ).

Tổng cục Thuế thông báo để Bà được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1022/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1022/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/2012
Ngày hiệu lực 22/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1022/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1022/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1022/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Ngô Đình Quang
Ngày ban hành 22/03/2012
Ngày hiệu lực 22/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1022/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lịch sử hiệu lực Công văn 1022/TCT-TNCN giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân

  • 22/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực