Công văn 1022/TTg-QHQT

Công văn số 1022/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1022/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1022/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Bình Định, Lào Cai, Kon Tum, Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5156/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 7 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung 04 Dự án vào danh mục yêu cầu Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ trong giai đoạn 2006-2010, như sau:

- Dự án "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý vĩ mô" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4.533.000 USD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thực hiện.

- Dự án "Tăng cường năng lực và hoàn thiện kế hoạch tổng thể cải tạo môi trường ở những vùng ô nhiễm nặng dioxin ở Việt Nam", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 350.000 USD, do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thực hiện.

- Dự án "Hỗ trợ Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 830.000 USD, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện.

- Dự án "Xây dựng năng lực phòng chống và ứng phó của cộng đồng đối với thiên tai thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là lũ quét ở vùng cao", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 550.589 USD do UBND tỉnh Lào Cai chủ trì, thực hiện.

Vốn đối ứng cho các dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thẩm định (lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan), phê duyệt, ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) của các dự án theo quy trình hài hòa thủ tục trong Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,
Các Vụ: TH, NN, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1022/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1022/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1022/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1022/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1022/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1022/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1022/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1022/TTg-QHQT phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ

             • 30/07/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/07/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực