Công văn 1023/TCHQ-KTTT

Công văn số 1023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế

Nội dung toàn văn Công văn 1023/TCHQ-KTTT xin giải tỏa cưỡng chế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1023/TCHQ-KTTT
V/v: Xin giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan các tỉnh, thành phố 
 - Công ty cổ phần ô tô - xe máy Hoa Lâm 
90 Cao Thắng - Quận Iii - Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 122/HL ngày 27/02/2006 của Công ty cổ phần ô tô - xe máy Hoa Lâm về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 63, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Qua xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần ô tô - xe máy Hoa Lâm tại công văn số 122/HL nêu trên; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc thu đủ tiền thuế, tiền phạt; Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Cổ phần ô tô - xe máy Hoa Lâm được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Doanh nghiệp không còn nợ khoản thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu nào khác, ngoài số tiền nợ thuế nhập khẩu (thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu) và phạt chậm nộp của các tờ khai hàng nhập khẩu, như trình bày tại công văn số 122/HL nêu trên của Công ty; Cụ thể:

Tờ khai số 249/NK/KD/KH ngày 15/12/2004-Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Tờ khai số 253/NK/KD/KH ngày 20/12/2004-Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Tờ khai số 260/NK/KD/KH ngày 29/12/2004-Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Tờ khai số 1718/NK/KD/KH ngày 11/05/2005-Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

2- Doanh nghiệp phải nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định tại Luật thuế xuất, nhập khẩu (điểm 2.3, mục III, phần C, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính). Trường hợp không nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng thời hạn quy định, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế không được làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

Việc giải tỏa cưỡng chế làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo các điều kiện nêu trên cho Công ty Cổ phần ô tô - xe máy Hoa Lâm, được áp dụng tối đa đến ngày 31/03/2006. Quá thời hạn này, nếu Công ty Cổ phần ô tô - xe máy Hoa Lâm còn nợ thuế nhập khẩu, thì sẽ bị cưỡng chế, không được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty Cổ phần ô tô - xe máy Hoa Lâm được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1023/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1023/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2006
Ngày hiệu lực15/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1023/TCHQ-KTTT xin giải tỏa cưỡng chế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1023/TCHQ-KTTT xin giải tỏa cưỡng chế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1023/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành15/03/2006
        Ngày hiệu lực15/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1023/TCHQ-KTTT xin giải tỏa cưỡng chế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1023/TCHQ-KTTT xin giải tỏa cưỡng chế

           • 15/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực