Công văn 1023/TCT-CS

Công văn số 1023/TCT-CS về việc chứng từ mua hàng nông lâm thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1023/TCT-CS chứng từ mua hàng nông lâm thủy sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1023/TCT-CS
V/v chứng từ mua hàng nông lâm thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 755/CT-THNVDT ngày 23/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng chứng từ mua hàng nông lâm thủy sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2.4, mục II, phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “2.4. Chi phí của cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho cơ sở, người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp: mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ,của người nông dân trực tiếp làm ra; mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các  nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp nhu nhặt, mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân đã qua sử dụng trực tiếp bán ra và một số dịch vụ mua của cá nhân không kinh doanh”.

Trường hợp cơ sở kinh doanh mua hàng nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra thì phải lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên làm căn cứ tính chi phí hợp lý. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ 01/TNDN do người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.

Trường hợp cơ sở kinh doanh mua hàng nông, lâm, thủy sản qua trung gian là các cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế khoán và không sử dụng hóa đơn quyền thì cơ sở kinh doanh mua hàng phải yêu cầu bên bán cung cấp hóa đơn lẻ làm chứng từ hạch toán và căn cứ tính thuế. Hóa đơn lẻ được cấp tại Chi cục Thuế hoặc Đội thuế theo quy định tại điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

2. Về chính sách thuế đối với hoạt động buôn chuyến: Tổng cục Thuế đã có công văn số 5200/TCT-CS ngày 13/12/2007 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 5200/TCT-CS để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC; HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1023/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1023/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2008
Ngày hiệu lực06/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1023/TCT-CS chứng từ mua hàng nông lâm thủy sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1023/TCT-CS chứng từ mua hàng nông lâm thủy sản
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1023/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Duy Khương
       Ngày ban hành06/03/2008
       Ngày hiệu lực06/03/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Công văn 1023/TCT-CS chứng từ mua hàng nông lâm thủy sản

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1023/TCT-CS chứng từ mua hàng nông lâm thủy sản

         • 06/03/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/03/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực