Công văn 1023/TCT-KK

Công văn 1023/TCT-KK năm 2019 thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1023/TCT-KK 2019 thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1023/TCT-KK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT), Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung cần lưu ý tại mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT:

a) Về mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp:

- Bỏ quy định doanh nghiệp phải kê khai thông tin đăng ký xuất nhập khẩu:

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Tổng cục Hải quan để truyền, nhận thông tin doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống ứng dụng của hai cơ quan. Trong thời gian Tổng cục Hải quan chưa truyền thông tin này cho Tổng cục Thuế thì thông tin đăng ký xuất nhập khẩu của người nộp thuế trên ứng dụng đăng ký thuế tạm thời chưa được cập nhật. Sau khi nhận được thông tin của Tổng cục Hải quan, ứng dụng đăng ký thuế sẽ tự động cập nhật thông tin đăng ký xuất nhập khẩu của người nộp thuế theo thông tin của Tổng cục Hải quan cung cấp và thông báo cho cơ quan thuế biết để triển khai thực hiện quản lý thuế theo quy định.

- Bỏ quy định doanh nghiệp phải kê khai thông tin loại thuế phải nộp:

Cơ quan thuế căn cứ thông tin đăng ký doanh nghiệp (ngành nghề kinh doanh, phương pháp tính thuế, hình thức hạch toán, năm tài chính,...) và quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, thu khác, quản lý thuế để xác định loại thuế phải nộp và cập nhật thông tin vào ứng dụng đăng ký thuế.

- Bổ sung quy định doanh nghiệp xác định phương pháp tính thuế GTGT:

Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin phương pháp tính thuế GTGT do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để cập nhật vào thông tin của người nộp thuế trên phân hệ đăng ký thuế.

- Bổ sung quy định doanh nghiệp kê khai khi thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh và thông tin của hộ kinh doanh được chuyển đổi:

Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin doanh nghiệp thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để cập nhật vào thông tin của người nộp thuế trên phân hệ đăng ký thuế và xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 786/TCT-KK ngày 12/3/2019 của Tổng cục Thuế.

- Bổ sung loại giấy tờ chứng thực của cá nhân là người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch hội đồng thành viên công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân để đảm bảo tính duy nhất của cá nhân.

b) Về Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp:

Bổ sung quy định khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì đơn vị trực thuộc bị chuyển tình trạng hoạt động theo doanh nghiệp (trừ trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh của đơn vị trực thuộc sau khi tạm ngừng kinh doanh).

Hệ thống đăng ký thuế căn cứ thông tin tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo do Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truyền sang để cập nhật vào thông tin của người nộp thuế trên phân hệ đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế sao gửi văn bản số 53/ĐKKD-NV ngày 7/3/2019 của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh để Cục Thuế biết và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn trong quá trình xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp theo quy định.

2. Các nội dung cần triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT:

a) Tổ chức phổ biến các nội dung của Thông tư đến các phòng thuộc Cục Thuế, các Chi cục Thuế và doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp trên địa bàn quản lý về các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT nêu trên.

b) Phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn để giải đáp các vướng mắc của cơ quan thuế cấp dưới và doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp đối với các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế kịp thời tổng hợp, phản ánh về Tổng cục Thuế để được nghiên cứu giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (để b/c);
- Cục Quản lý ĐKKD - Bộ KHĐT;
- Vụ/đơn vị: TTHT, PC, DNNCN, CNTT;
- Lưu VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1023/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1023/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực26/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1023/TCT-KK 2019 thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1023/TCT-KK 2019 thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1023/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành26/03/2019
        Ngày hiệu lực26/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1023/TCT-KK 2019 thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1023/TCT-KK 2019 thực hiện Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

           • 26/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực