Công văn 10230/NHNN-PC

Công văn 10230/NHNN-PC năm 2017 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10230/NHNN-PC 2017 nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10230/NHNN-PC
V/v nhập khẩu máy xử lý dữ liệu t động

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được Công văn 7890/TCHQ-GSQL ngày 04/12/2017 của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia ý kiến về việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động. Sau khi nghiên cứu, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có một số ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin:

Ngày 31/08/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Công văn 6991/NHNN-PC gửi Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính có ý kiến cụ thể về nội dung này.

2. Về việc hướng dẫn quản lý chuyên ngành đối với việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin:

Theo quy định tại Mục VIII Phụ lục II Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, các hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không bao gồm máy xử lý dữ liệu tự động.

Do vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có thm quyền liên quan đến việc hướng dẫn quản lý chuyên ngành đối với việc nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động giải mã bitcoin, litecoin như đề nghị của Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Quý Cơ quan./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c)
;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để b/c);
- Lưu: VP, PC (2)
.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Vũ Ngọc Lan

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10230/NHNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10230/NHNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10230/NHNN-PC

Lược đồ Công văn 10230/NHNN-PC 2017 nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10230/NHNN-PC 2017 nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10230/NHNN-PC
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
        Người ký***
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10230/NHNN-PC 2017 nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10230/NHNN-PC 2017 nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động

             • 15/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực