Công văn 10237/VPCP-KTN

Công văn 10237/VPCP-KTN năm 2012 kết quả kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10237/VPCP-KTN năm 2012 kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10237/VPCP - KTN
V/v kết quả kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ.

Xét báo cáo của Bộ Xây dựng (công văn số 74/BC-BXD ngày 09 tháng 11 năm 2012) về kết quả kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý II năm 2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2007 về quản lý an toàn đập. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung chủ yếu:

- Phân định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý an toàn các đập thủy điện, thủy lợi giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và UBND cấp tỉnh.

- Đề xuất những sửa đổi, bổ sung những quy định khác cho phù hợp.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn những hồ, đập thủy lợi tại các địa phương chưa có báo cáo đánh giá an toàn hồ, đập thủy lợi. Có kế hoạch cùng các địa phương tập trung khắc phục các tồn tại về chất lượng và quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi; bảo đảm an toàn cho công trình và người dân.

2. Bộ Xây dựng

a) Rà soát, bổ sung các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương. Rà soát, bổ sung các quy định về thiết kế, thi công xây dựng, điều kiện về năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát xây dựng các đập thủy lợi, thủy điện. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết đánh giá hệ thống tiêu chuẩn và kinh nghiệm thiết kế, thi công đập theo công nghệ bê tông đầm lăn.

3. Bộ Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy điện; đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định an toàn các đập thủy điện.

b) Kiên quyết yêu cầu các nhà máy thủy điện ngừng tích nước, phát điện trong trường hợp có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình và tính mạng người dân vùng hạ du đập thủy điện.

4) Bộ Khoa học và Công nghệ

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình khoa học công nghệ về an toàn đập hồ thủy lợi, thủy điện nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng thiết kế, thi công, quản lý an toàn đập.

5) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tăng cường kiểm tra, thanh tra về an toàn đập; tổ chức và giám sát việc kiểm định an toàn đối với các đập thủy lợi, thủy điện do tỉnh quản lý.

b) Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết không cho tích nước, đưa vào vận hành các công trình thủy lợi, thủy điện do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư hoặc cấp giấy phép xây dựng nếu không đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an toàn cho công trình và người dân vùng hạ du đập.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TNMT;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: TKBT, TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), v. (158).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10237/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10237/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2012
Ngày hiệu lực13/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10237/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 10237/VPCP-KTN năm 2012 kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10237/VPCP-KTN năm 2012 kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10237/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành13/12/2012
        Ngày hiệu lực13/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 10237/VPCP-KTN năm 2012 kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập

             Lịch sử hiệu lực Công văn 10237/VPCP-KTN năm 2012 kiểm tra đánh giá mức độ an toàn đập

             • 13/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực