Công văn 1024/TTg-CN

Công văn 1024/TTg-CN năm 2017 chủ trương cải tạo, sửa chữa tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1024/TTg-CN 2017 sửa chữa tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Bình Phước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/TTg-CN
V/v chủ trương cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4444/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 6 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 8073/BTC-ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017) về chủ trương cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải cùng các địa phương liên quan thực hiện cải tạo, sửa chữa các tuyến đường kết nối đã bị xuống cấp do ảnh hưởng của việc thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

a) Rà soát nguồn vốn còn dư của các dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước.

b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan:

- Thống nhất lựa chọn các tuyến theo thứ tự ưu tiên, quy mô, phương án cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương phù hợp với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn BOT còn dư để bổ sung các tuyến kết nối nêu trên vào các dự án thành phần tương ứng của các dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên theo quy định, đảm bảo nguyên tắc không vượt quá nguồn vốn dư của các dự án như ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên;

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, việc lựa chọn tuyến đường kết nối cần đầu tư và tổng mức đầu tư của từng dự án.

3. Đối với tuyến nhánh kết nối với dự án đưng tránh đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông: Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sử dụng nguồn vốn dự phòng còn lại của Dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa để đầu tư tuyến nhánh kết nối với Dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và thực hiện triển khai dự án bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). H
a

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1024/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1024/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực13/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1024/TTg-CN 2017 sửa chữa tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1024/TTg-CN 2017 sửa chữa tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Bình Phước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1024/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành13/07/2017
        Ngày hiệu lực13/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1024/TTg-CN 2017 sửa chữa tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Bình Phước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1024/TTg-CN 2017 sửa chữa tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Bình Phước

              • 13/07/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/07/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực