Công văn 1024/VPCP-ĐMDN

Công văn 1024/VPCP-ĐMDN năm 2016 về xây dựng Điều Lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1024/VPCP-ĐMDN điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/VPCP-ĐMDN
V/v xây dựng Điều Lệ của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10425/BKHĐT-PTDN ngày 25 tháng 11 năm 2015) và ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (số 16656/BGTVT-QLDN ngày 16 tháng 12 năm 2015), Công Thương (số 13157/BCT-BĐMDN ngày 23 tháng 12 năm 2015), Tài chính (số 18726/BTC-TCDN ngày 16 tháng 12 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 10221/BNN-QLDN ngày 17 tháng 12 năm 2015), Lao động - Thương binh và Xã hội (số 5230/LĐTBXH-LĐTL ngày 21 tháng 12 năm 2015), Xây dựng (2959/BXD-TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2015) về việc xây dựng Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý không xây dựng nghị định về ban hành điều lệ mẫu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trình Chính phủ ban hành trưc ngày 01 tháng 6 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
TGĐ Cổng TTĐT, Vụ PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1024/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1024/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1024/VPCP-ĐMDN điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1024/VPCP-ĐMDN điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1024/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýLê Mạnh Hà
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1024/VPCP-ĐMDN điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1024/VPCP-ĐMDN điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên 2016

              • 18/02/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/02/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực