Công văn 10244/BTC-CST

Công văn số 10244/BTC-CST về việc trích khấu hao tiền sử dụng đất phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10244/BTC-CST trích khấu hao tiền sử dụng đất phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10244/BTC-CST

V/v: trích khấu hao TSCĐ phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

Trả lời Công văn số 446/STC.HCSN ngày 12/6/2007 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long về việc trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) tham gia thu phí, lệ phí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, ngày 25/9/2002 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 83/2002/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Cho đến nay vẫn chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2002/TT-BTC nêu trên.

Vì vậy, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thực hiện theo quy định tại Thông tư sô 83/2002/TT-BTC Theo nội dung Thông tư số 83/2002/TT-BTC thì không hướng dẫn về chi phí khấu hao tài sản cố định để làm căn cứ xác định mức thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long được biết, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- TCT, Các Vụ PC, HCSN, NSNN;
- Lưu: VT, CST (CST3).        

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10244/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10244/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10244/BTC-CST

Lược đồ Công văn 10244/BTC-CST trích khấu hao tiền sử dụng đất phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10244/BTC-CST trích khấu hao tiền sử dụng đất phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10244/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Khắc Liêm
        Ngày ban hành01/08/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 10244/BTC-CST trích khấu hao tiền sử dụng đất phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí

         Lịch sử hiệu lực Công văn 10244/BTC-CST trích khấu hao tiền sử dụng đất phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí

         • 01/08/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực