Công văn 10245/BTC-CST

Công văn số 10245/BTC-CST về phí phòng cháy chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10245/BTC-CST phí phòng cháy chữa cháy


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10245/BTC-CST

V/v: phí phòng cháy chữa cháy

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 38 l l/UBND-NC ngày 22/6/2007 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn thực hiện thu phí phòng cháy chữa cháy, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Phí phòng cháy chữa cháy là Khoản phí có tên trong Danh Mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí (tại Điểm 2.2 Khoản 2, Mục VI, phần A Danh Mục phí), nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mức thu và chế độ quản lý, sử dụng tiền phí thu được.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an soạn thảo văn bản hướng dẫn cụ thể đối với Khoản phí phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 35/2003~CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP nêu trên.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về phí phòng cháy chữa cháy, đề nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 19 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP là: “Phí, lệ phí có tên trong Danh Mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này, nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thì chưa được phép thu”..

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Sở Tài chính, Cục thuế TP.HCM;
- Tổng cục Thuế;
- Các Vụ: HCSN, NSNN, PC;
- Lưu: VT(2), CST(3);

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm

 

           

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10245/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10245/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10245/BTC-CST

Lược đồ Công văn 10245/BTC-CST phí phòng cháy chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10245/BTC-CST phí phòng cháy chữa cháy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10245/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Khắc Liêm
        Ngày ban hành01/08/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 10245/BTC-CST phí phòng cháy chữa cháy

           Lịch sử hiệu lực Công văn 10245/BTC-CST phí phòng cháy chữa cháy

           • 01/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực